Cyperns hushåll rikast

SvD redovisar i sin Näringslivsbilaga den 12 april att Tyska hushåll äger minst, medan Cypriotiska hushåll äger mest. ECB publicerar nu dessa uppgifter över hushållsförmögenheten inom eurozonen, siffror som enligt ihärdiga rykten hölls hemliga under Cypernkrisen. I Tyskland är bottenplaceringen sprängstoff.
Medianvärdet på förmögenhet är i Tyskland 51000. Motsvarande värde för Cypern är 267000 euro.
Om en cypriot sålde alla sina tillhörigheter och flyttade till Tyskland skulle han eller hon fortfarande framstå som rik i sitt nya hemland.
Tyskland är ju den största bidragsgivaren till Cyperns banker. Allt enligt den omvända Robin Hoodmodellen!

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

2 thoughts on “Cyperns hushåll rikast”

  1. I Tyskland slår det mot de tyska skattebetalarna. Där har man ett effektivt skattesystem. I Cypern finns en grekisk skattemodell som till stor del förorsakat problem. Även om de vidlyftiga bankerna är störst skurkar. Effekten blir att cyprioterna har kissat på sig och nu kyler det rejält i skrevet. För tyskarna är det jämn temp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *