Föräldramånader …

Folkpartiets senaste utspel är en tredje pappamånad. Ja, vad säger man.

Politik är ideologi. En grundprincip som bär ett parti. En bärande tanke som man enas om och utifrån denna läser man sedan ut sin inställning i sakfrågorna.  När politiska partier fattar beslut och för fram åsikter som går stick i stäv med sina ideologier då blir det konstigt. Om det dessutom rör partier vars ideologi man sympatiserar med så blir det särskilt tråkigt.

Liberalismen utgår från idividen.

Folkpartiet är ett socialliberalt parti, men det är ett liberalt parti. Det betyder att man tycker att individen står i centrum. Wikipedia säger detta: “Som ett led i att garantera individens frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären”.

Det är därför en skam att Folkpartiet gör sig till tolk för den gamla socialdemokratiska grundprincipen att politiker vet bättre hur folk skall leva sina liv än individerna själva, att politiker skall ta över individernas val. Det är därför det är en skam att Folkpartiet går i bräschen för segmentering av föräldrapenningen.

Det är därför en skam att Folkpartiet också varit ivriga påhejare av FRA lagen och Datalagringsdirektivet.

Maria Arnholm och Johan Pehrson är alltså sannerligen inga liberaler – dom är socialister i liberal förklädnad.

Nyhet

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
 • Excited
 • Fascinated
 • Amused
 • Bored
 • Sad
 • Angry

2 thoughts on “Föräldramånader …”

 1. Jag känner mig väldigt osäker i dagens politiska landskap. Har partierna en etikett som ser tilldragande ut, men för enbart fram populistiska frågor? Det gäller ju inte enbart FP utan alla partierna.
  Parollen är snarast “Valfrihet, men på våra villkor!”

 2. @Hans

  Jag håller med. Det är Per Schlingmans testamente till politiken. En sorts politisk populism med en mycket lösare hållning till ideologi. Man tycker inte längre det är viktigt ideologi utan kan helt slumpmässigt komma fram till vad som helst som funkar i väljarkollektivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *