I dagens DN …

En första notering; Mora of Sweden har till slut fått varumärkesskydda Morakniv. Det pikanta är att detta illustreras med en kniv som i alla fall inte för mig är en Morakniv. En äkta Morakniv har ett lätt elliptiskt trähandtag och inte ett med handtag och parerstång ingjutet i samma klump.