Bonus

Att man skall ha lön efter arbete finns det väl ingen som tvivlar på. Det är en byteshandel mellan den som vill ha ett jobb gjort och den som är beredd att göra jobbet. I syfte att stimulera den som gör jobbet snabbare eller med viss kvalité så kan ersättningen konstrueras som en fast del och en rörlig del där utfallet av den rörliga delen beror på om resultatet är i linje med det önskade målet frånden som beställer jobbet.

Industrin har sedan många år ett system med ackord som premierar produktivitet, där arbetaren får en bonus om man under en given tid producerar mer än vad som normalt förväntas, vilket gör att företaget får möjlighet till en större intäkt. Ackordet innebär alltså praktiskt sett en vinstdelning med arbetstagaren; om arbetstagaren presterar mer än man kan förvänta så är det rimligt att inte bara arbetsgivaren tar mervärdet av detta utan att en del går tillbaka till den som faktiskt gjort jobbet. Om mervärdet inte delas, vari ligger i så fall incitamentet för arbetaren? Ackord är inget annat än bonus, alltså när man får en rörlig ersättning för arbete utöver det man normalt kan förvänta sig.

Det är min grundmurade övertygelse att väldefinierade bonussystem är bra på många sätt;

  • de entusiasmerar folk att ta ut det lilla extra för det gemensamma bästa,
  • de skapar en större lojalitet med arbetsgivaren när extrainsatser faktiskt ger pengar tillbaka och
  • med bra mål kan arbetsgivaren också styra så att bara arbetsuppgifter som är relevanta ger utfall, vilket rimligen styr hur folk lägger sin arbetstid.

Kan man då få rörlig lön om bolaget går back? Absolut! Om någon ansvarar för ett område där det sker extraordinära förbättringar i relation till uppställda mål finns det inget som hindrar att bonus utbetalas för detta. Fabriksarbetare får ju ackord även om verksamheten går back, så varför inte ledningen?

Kan man dela ut bonus om man sagt upp folk? Absolut! Bland det mest smärtsamma man kan ägna sig åt är att säga upp folk. Kollegor som har sin lojalitet med firman men som på grund av världsläget i allmänhet och inom ens eget verksamhetsområde i synnerhet inte längre kan förses med relevanta arbetsuppgifter och därför måste sägas upp är bland det svåraste men kan utsättas för i en företagsledning. Om en företagsledning gör detta på ett professionellt sätt och lyckas minimera den motivationsförstörande effekten på alla som får vara kvar är i mina ögon värd mer bonus än den som i medgång lyckas trycka ut lite extra ut organisationen.

I grunden är bonusdebatten bara delvis en fråga om rörlig ersättning. Det är snarare en diskussion om löneklyftorna i samhället och blottlägger det som i alla fall förr sades vara en svensk nationegenskap – den svenska avunden!

Intressanta artiklar i ämnet;

Därför får du gilla bonus

Sluta mobba rörlig lön