Moral, tradition, religion och Darwin

En av mina grundläggande övertygelser är att Darwin hade rätt; “Survival of the fittest”. Det är en teori som legat till grund för ett antal filosofiska avarter, men det vi definierar som mänskligt är att ha kraft nog att inte acceptera utslagning av den som inte visat sig vara “fittest”. Min övertygelse bygger på en “humanistisk Darwinism”.

Jag skulle dock här vilja göra några passningar till moral, tradition och religion.

Hur uppstår moral och hur kan moral vara olika mellan olika delar av världen? För att börja direkt med pudelns kärna; i inuitiska samhällen var det sed att en manlig gäst bjöds att dela natten med värdinnan. När Amundsen under sin “upptäckt” av Nordvästpassagen blev erbjuden att spendera natten med en inuitfru tackade han nej. Inom Islam är det tillåtet med fyra hustrur. Båda sederna helt otänkbara i Skandinavien.

Man kan filosofera länge kring detta men min slutsats är Darwin. I de kontexter där seden uppstod var det rationellt och bidrog till den långsiktiga överlevnaden.

I ett område där det utkämpas krig, män är de stridande och man inte dödar så stora delar av civilbefolkningen, så får man ett överskott på kvinnor. Då är det rationellt att de män som finns kvar säkrar befolkningen genom att få barn med flera kvinnor.

I ett område där kontakterna med omvärlden är begränsad är inavel ett verkligt hot. DNA utifrån är en högt rationell strategi för att eliminera inavelsrisken, så en inuitstam med seden att bjuda in sperma från en gäst till sin egen genpool har större chanser att överleva.

I ett område med mindre risk för inaveln är sexuellt överförbara sjukdomar en avsevärt större risk. Här är strikt tvåsamhet lösningen. Äktenskap och syndförklaring av utomäktenskapliga förbindelser är en rationell överlednadsstrategi.

I varma länder blir fläsk och mjölk dåligt långt före nötkött. Det är därför helt rationellt att undvika de födoämnen som riskerar utlösa sjukdomar.

Den lilla judiska kalotten är också rationell. Alla som sätt en fullvuxen man och hur behåringen tunnas ut på skalpen och som upplevt solsken i medelhavsregionen, förstår att det inte är så dumt med ett skydd för den kala delen.

Men vad har hänt sedan? Jo det som var rationellt har absorberats av etik och religion. Det finns inga sakliga skäl för tvåsamhet som medel mot veneriska sjukdomar, när man kan använda preventivmedel. Det finns inga rationella skäl att undvika viss typ av kött eller mjölk när man har kylskåp, det finns inga sakliga själ för polygami om man har en befolkning som är balanserad.

Man kan tycka och vilja en massa saker men man bör definitivt distansera sig från tvång som bygger på rationella skäl som blivit ett med religionen där det rationella skälet förfallit!