Archive

Archive for March 18th, 2013

Den svåraste politiken

March 18th, 2013 No comments

har du tillfälle så läs Sanna Rymans ledare i SvD om “Den svåraste politiken”.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/politik-kan-inte-bygga-pa-enskildas-oden_8005836.svd