Utfall

Så var det valnatt och man hör samma gamla “vi har inte fått ut våra frågor” och “vi har fått genomslag för vår valplatform”. Jag fattar inte detta – jag tycker att jag försöker följa med men om man bortser från TV reklamen så känner jag inte att det varit någon större debatt. Det har varit ett val där nya partier gjort det på sakfrågor (PP: Integritet och fildelning, MP: Miljö) medan andra satsat på på personer och profiler; Marit Paulsen, Marita Ulvskog och AMC Bildt.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *