Sorg i Norge

Om man dödar 80 människor, kan man vara mentalt frisk? Tveklöst JA. ABB framstår rationell och logisk. Han bygger  på en ideologi som han tror på, förstår och tolkar verkligheten enligt sina förutsättningar. På samma sätt som Greenpeace bedriver sin kamp och ideologi genom utomparlamentariska metoder, så gör Brevik det också. Brevik förtjänar alltså dömas för sina handlingar och kan inte räkna med någon utsäkt med hänvisning till mental ohälsa.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *