Uppsägning, granatilön och det härket …

Det finns saker man erfar och lär sig som kan vara bra att kunna, även om man gärna sluppit lära sig dem.  Jag har på aningen för nära håll nu fått lära mig en massa om obestråndsjuridik och den del av dom sociala trygghetssystemen som hänger ihop med konkurser.

När ett företag går i konkurs så finns det en statlig lönegaranti som kliver in och det är från denna man får sin lön. Staten kräver sedan pengar från konkursboet och agerar på så vis buffert mellan den anställde och konkursboet.

Lönegaranti – hur länge får man det?

Lönegarantin begränsas i tid och pengar, vilket som nu tar slut först.

Tidsbegränsning: Oavsett din uppsägningstid enligt anställningsavtalet så tillämpas reglerna från Lagen om Anställningsskydd §11, vilket beräknas från konkursbeslutet och framåt.

Pengabegränsning: Det maximala beloppet är fyra basbelopp. Se Lönegarantilagen §9. I skrivande stund cirka 176.000. Notera dock att om ett företag går i konkurs i slutet av en månad, men innan löneutbetalning, så får man lönegaranti för detta men det betyder också att man förbrukar också en del av garantibeloppet för en tid som är före konkursbeslutet. I den mån denna begränsning blir tillämplig blir lönen under resterande del av uppsägningstiden en oprioriterad fordran i konkursen.

Arbetsplikt i händelse av konkurs

Under en månad från konkursen kan konkursboet kräva att man arbetar (“arbetsplikt”), men efter denna första månad gäller:

– Om boet kräver att du skall arbeta hela eller delar av perioden så måste detta överenskommas och boet måste stå för lönen – den tas i så fall alltså inte från lönegarantin.

– Om boet inte kräver att du skall arbeta är du automatiskt arbetsbefriad.

Lönegaranti när arbetsplikten upphör

För att få ut lönegarantin när du är arbetsbefriad måste du uppfylla ett antal krav (Se Lönegarantilag §7a):

– Man får inte utföra arbeta åt annan

– Inte driva egen rörelse

– Vara anmäld som sökande på arbetsförmedlingen.

– Inte uppfylla rekvisiten i Förmånsrättslagen §12 6st.

Arbetstagaren har en upplysningsplikt om man utför arbete år annan eller i egen rörelse. Se Lönegarantilagen §10.

Betalande myndighet

Den myndighet som hanterar lönegarantin är Länsstyrelsen.