Samtrafikpriset för SMS

När jag började i telekombranschen 1994 gick det inte att skicka SMS mellan mobiloperatörerna i Sverige – detta var blockerat. Det framstår kanske som helt obegripligt idag, men så var det. Själv konfigurerade jag min telefon att använda Telenors norska SMSC, vilket vid denna tid inte var blockerat till att bara kunna användas av Telenors egna kunder, vilket även detta framstår som obegripligt idag.

Under ett möte 1995 träffades företrädare för dom svenska mobiloperatörerna, på initiativ av min grupp på Telia. Jag var själv aktivt pådrivande i arbetet eftersom Telias dåvarande Roaming Manager, Anders L, hade skvallrat för Telenor och min möjlighet till nätgränsöverskridande SMS hade strypts.

Samtrafik för SMS – tekniskt trivialt, men vad skulle vi ta för pris? Jan T (Tele2) hade ingen tydlig uppfattning, och inte heller vi på Telia, men Anders S och Tommy E (Europolitan, Ja så hette dom!) hade indikerat att 50 öre var ganska rimligt. För att rättfärdiga detta pris så fick jag i uppgift att titta på det och tillsammans med kollegan Åke L så plockade vi ihop en formel som stödde priset 50 öre.

Jag kommer inte ihåg exakt hur formeln ser ut, men indikativt är det enligt nedan.

Vi jobbade med ett antal parametrar; Samtrafikpriset var 2,75 på dagtid, och 1,60 på kvällstid, snittsamtalslängden var 1,5 minut och SMS allokerar en av sex BCCH kanaler på radiogränssnittet. Det vi då funderade på var om SMS blockerade en samtalsuppkoppling så skulle värdet av dom SMS som kommer till stånd motsvara värdet av ett samtal som INTE kom till stånd.

Voice SMS
Peak 2,75 0,54375
Off peak 1,6
Peak share 50%
Off peak share 50%
Average call 1,5 1
BCCH 1 6
Revenue 3,2625 3,2625

Som synes hamnade man på detta sätt ganska nära de föreslagna 50 örena.

Det riktigt intressanta uppstår om man funderar på dessa siffror idag. Dagens samtrafikpris är 15 öre, jag tror att snittsamtalet är längre än 1,5 minut men det viktiga är inte att få det rätt på öret utan att illustrera hur dåligt utvecklingen av samtrafikpriset för SMS följd trenden för röst. Samtrafikpriset för SMS är idag 30 öre men rimligen BORDE det vara i häradet 3,5-5 öre.

Voice SMS
Peak 0,15 0,0375
Off peak 0,15
Peak share 50%
Off peak share 50%
Average call 1,5 1
BCCH 1 6
Revenue 0,225 0,225

 

%d bloggers like this: