Greenpeace slänger stenblock …

Greenpeace skall alltid göra allting spektakulärt, men det har ju ofta en poäng.

Nu slänger man ut stenblock i en zon där fiske är förbjudet. Man har tillstånd och aktionen övervakas av myndigheter. Fiskarna är förbannade.

Då kan man fråga sig varför dom är förbannade. För att det påverkar bottenmiljön? Nix. För att om fredningen av området upphävs är det ju omöjligt att forsla bort stenarna. Nix. Istället; man är rädd om redskapen. Men bara om man fiskar på förbjudet område finns denna risk, så bara den som vet att han vill fuska har anledning till oro och då är det oroväckande att så många tycks opponera sig!

I dagens DN …

En första notering; Mora of Sweden har till slut fått varumärkesskydda Morakniv. Det pikanta är att detta illustreras med en kniv som i alla fall inte för mig är en Morakniv. En äkta Morakniv har ett lätt elliptiskt trähandtag och inte ett med handtag och parerstång ingjutet i samma klump.