Home > Uncategorized > I dagens DN …

I dagens DN …

En första notering; Mora of Sweden har till slut fått varumärkesskydda Morakniv. Det pikanta är att detta illustreras med en kniv som i alla fall inte för mig är en Morakniv. En äkta Morakniv har ett lätt elliptiskt trähandtag och inte ett med handtag och parerstång ingjutet i samma klump.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Categories: Uncategorized Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.