WeMind

Den modell av vård vi använder i stora delar av landet är den där politiker möter behovet av vård genom att definiera vilken typ av utförare som skall finnas var och sedan upphandla kapaciteten att genomföra uppdraget.

Privata vårdgivare  kan lägga anbud och landstingets egen utförar organisation lika så. På detta sätt säkrar man att det finns en utförarkonkurrens.

Det finns här en avvägning mellan behovet av kontinuitet i relationen mellan utförare och patient, samt behovet att hushålla med statens medel genom att inte betala mer än en tjänst kostar på marknaden för den typen av sjukvårdstjänst.

Psykiatritjänster bygger på en längre relation mellan läkare och patient än ett vanligt vårdcentralsbesök för triviala åkommor. Det kan därför bli mera känslosamt när en migrering men möjligen är det så att det är mer känslosamt för läkaren och den organisation som denna är ansluten till än det är för patienten, men jag är inte kompetent att göra de medicinska bedömningen.

I fallet WeMind vinner en upphandling av en verksamhet som Röda Korset har idag kan man säkert säga mycket, men några korta saker:

# För den som verkligen inte gillar att vård drivs i annan form än offentlig så kan påpekas att Röda Korset också levererar en upphandlad privat vård eftersom man inte är en offentlig verksamhet

# Det finns inga som helst skäl att anta att WeMind skulle göra ett sämre arbete än Röda Korset – tvärt om är det så att WeMind är synnerligen välrenommerade och har en tydlig koppling till det gällande forskningsläget på ett sätt som konkurrenter sällan gör.

Urban, VD på WeMind, har postat ett läsvärt inlägg på företagets webbplats: www.wemind.se/media

(Disclosure: jag är bekant med Urban, tämligen ytligt men det finns en koppling)