IPRED och fildelning …

I tidigare text har jag gått igenom rättsläget och synen på upphovsrätt. En annan dimension är ju samhällets insatser för att tvinga till efterlevnad av den lagstiftning som på ett så flagrant sätt lämnat det allmänna rättsmedvetandet långt bakom sig.

Det vi sett sedan tidigare är att fildelning av enstaka filer är ett ringa brott och därmed finns inte förutsättningar för husrannsakan. Detta diskuterades ivrigt för ett antal månader sedan. En bra sammanfattning finns här: Länk

Låt oss nu leka med tanken;

 • Intressenter kan logga fildelare och den upplösning man har är att man kan fastslå vilken IP adress som använts vid fildelning.
 • Genom IPRED lagen kan man begära ut upplysningar om vilken fysisk person som denna IP adress är hänförlig till
 • MEN, den som anklagas kan alltid försvara sig genom att säga att man har ett öppet WLAN där gäster och folk som befinner sig inom radiotäckningen för accesspunkten kan ha utfört fildelningen
 • ERGO; I princip kan man nog trots allt säga att husrannsakan fortfarande torde krävas för att bevisningen skall vara tillräcklig. En någorlunda begåvad fildelare annars kan tämligen enkelt visa att rekvisitet “bortom allt rimligt tvivel” faktiskt inte kan anses uppfyllt eftersom det faktiskt kan finnas många knutna till denna IP adress, både inom och kanske också utom hushållet

För att göra en lång historia kort så tar vi några rekvisit kring husrannsakan;

 • För husrannsakan krävs fängelse i straffskalan
 • Bara grovt upphovsrättsbrott är har fängelse i straffskalan
 • Enstaka filer utför inte grovt brott.
 • ERGO; den som bara delar enstaka filer riskerar inte husrannsakan.

Om man då tittar på tekniker som finns för fildelning så är väl Torrent den som numera först nämns och varje Torrent fil innehåller ju bara information om fildelning avseende ett verk. En fil, ett program, ett musikalbum och så vidare.

Så; min tankekedja är som följer;

 • Ingen fällande dom utan husrannsakan
 • Ingen husrannsakan utan multipla filer utdelade
 • Torrent är bara ett verk i taget
 • Om torrent används för fildelning är möjligheterna att beslå någon med bevisning som räcker för att brottet skall anses vara grovt mycket begränsande. Då måste multipla torrentar analyseras för att hitta IP adresser som förekommer i många.

Tar tacksamt emot synpunkter på detta.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
 • Excited
 • Fascinated
 • Amused
 • Bored
 • Sad
 • Angry

4 thoughts on “IPRED och fildelning …”

 1. Hej Pontus,

  Jag följer precis samma resonemang, och det verkar också vara fallet i Danmark att de som har ett öppet WLAN inte kunnat fällas i domstol. Piratpartiet går ut och uppmanar sina medlemmar (och andra) att sätta upp minst ett öppet WLAN för att “försäkra sig om ett fritt internet”.

  Mvh

  Mats Nordgren

 2. Pontus! Tror man räknar med en hel del erkännanden, dels genom att folk betalar skadestånd utan att det går till domstol, dels att om det går till domstol kommer finnas ett erkännande i botten. Härtill, rättsinnehavarföreträdare kommer att använda Ipred endast för riktigt riktigt stora fildelare, till en början iallafall. VAd som också kommer att bli interssant är hur många som egentligen inte gillar Ipred kommer att använda Ipred för att visa hur lagen kan tillämpas. hepp/Patrik

 3. Självklart gör åklagaren gällande upphovsbrott av normalgraden, varvid husransakan är möjlig. Sen kanske peronen blir fälld för ett ringa upphovsbrott. Poängen är, att det är mycket möjligt med husransakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *