Mer om Apple, positionering och reglering

Bloomberg har idag en intressant artikel om Apple, positionering och en allmänt hållen diskussion om hur Europeiska integritetsmyndigheter förhåller sig till detta.

http://www.bloomberg.com/news/2011-04-27/apple-risks-following-google-as-europe-leads-privacy-probes.html

Apple, positionering och produktutveckling …

Den som var observant när man läste Apples Q&A kring positionering (tack @ehn ) såg något annat som var HELT unikt:

8. What other location data is Apple collecting from the iPhone besides crowd-sourced Wi-Fi hotspot and cell tower data?

Apple is now collecting anonymous traffic data to build a crowd-sourced traffic database with the goal of providing iPhone users an improved traffic service in the next couple of years.

Så vitt känt har Apple ALDRIG tidigare publikt exponerat en del av sin produktroadmap, men här berättar man att man skall tillverka en crowdsourcad trafiktjänst inom några år.